Fortsatt spänning efter Morawieckis möte med EU

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawieckis möte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordföranden Frans Timmermans på tisdagen tycks inte ha utfallit som man hoppats.

Det var ”konstruktiva samtal” uppger polska tjänstemän. Mötet bestämdes redan före jul, vid Morawieckis första besök i som regeringschef i Bryssel.

Men stämningen var spänd – Juncker ville inte ens ta Morawiecki i hand inför väntande fotografer. På agendan stod bland annat den polska regeringens omdaning av domstolsväsendet och flyktingfrågan.

Jag har tydligt förklarat för Juncker att rättsreformen ska öka transparensen, oberoendet, objektiviteten och kostnadseffektiviteten, säger Morawiecki till polska medier.

Vad gäller flyktingfrågan höll han med om att Polen har en ovanligt sträng lagstiftning på det området, men framhöll att Polen under årens lopp tagit emot tjetjener som flydde på 1990-talet och ukrainare som flytt krigsdrabbade områden i sitt hemland.

De förhoppningar som fanns på att den internationellt mer förfarne Morawiecki skulle kunna reparera de trasiga relationerna med EU tycks alltså ha kommit på skam.

Det blev ingen gemensam presskonferens efter mötet som brukligt är, men i ett gemensamt uttalande meddelades att de ska träffas igen i februari.

Domstolspaketet, med åtgärder mot Konstitutionsdomstolen, Högsta domstolen och Högsta domstolsrådet, har föranlett EU att för första gången aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget mot ett medlemsland. I förlängningen kan det innebära att Polen berövas sin rösträtt i rådet, men Ungern har lovat att inlägga sitt veto om det skulle gå så långt. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 10 jan 17)