Utrikesministern tonar ner frågan om krigsskadestånd

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Vi vill inte att frågan om krigsskadestånd för andra världskriget ska belasta relationerna mellan Polen och Tyskland. Det är inget problem som finns mellan våra regeringar. Men vi måste prata om den här svåra frågan, i det polska samhället finns ett behov av den debatten, det finns en känsla av att vara orättvist behandlade.

Det säger den nye utrikesministern Jacek Czaputowicz något oväntat till den tyska tidningen Die Welt.

Men vad Jacek Czaputowicz säger är en sak och vad Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) bestämmer är en annan.

Kaczyński konstaterar i sin tur korthugget att vad gäller kraven på krigsskadestånd från Tyskland har ingenting förändrats.

Kraven på krigsskadestånd från Tyskland kom upp i somras på en politisk kongress med PiS och partiets små samarbetspartier.

Tyskland påpekade snabbt att ett skadestånd redan betalats ut och att Polen 1953 tackade nej till ytterligare skadestånd. Men den polska regeringen anser sig inte bunden av de avtal som kommunistregimen ingick, eftersom den i praktiken var en ockupationsmakt.

En PiS-parlamentariker Arkadiusz Mularczyk har fått i uppdrag att utreda vilket krigsskadestånd som vore relevant med tanke på hur förött landet var efter kriget. Siffran 800 miljarder euro har nämnts.

Det PiS-dominerade parlamentet har satt upp en kommission för krigsskadeståndsfrågan, och Mularczyk ska tillsammans med experter på Polens ekonomiska historia, statistik, befolkningsutveckling och ekonomi beräkna de mänskliga och de materiella förlusterna samt inte minst förlusten av miljontals medborgare.

Under hösten har PiS på offentliga möten och i parlamentet inskärpt vikten av att kräva skadestånd från Tyskland, och när ett opinionsinstitut före jul ställde frågan visade det sig inte oväntat att majoriteten av de svarande anser det är rimligt med en ersättning för den enorma skada Polen led under kriget. (TVP, Die Welt och wB jan 18)