Motståndet mot Nord Stream 2 hårdnar

Nord Stream går längs Östersjöns botten från Finska viken till Greifswald i Tyskland. Karta: wikipedia.

Polen har länge motsatt sig byggandet den tysk-ryska gasledningen Nord Stream 2. Entusiasmen för Nord Stream 1 var heller inte stor – den byggdes sedan både tyskar och polacker drabbats av mindre gasleveranser när Moskva av politiska skäl drog ner på naturgasen till Ukraina. Både Tyskland och Polen fick rysk naturgas via ledningarna till Ukraina, vilket innebar att även polackerna satt och frös på vintern både under den orangea revolutionen 2004 och under Euromajdan 2014. Med Nord Stream 1 kommer emellertid gasen till Tyskland nu direkt från Ryssland.

Polen jobbar hårt diplomatiskt för att få stöd för sin åsikt att en ny gasledning, som också innebär miljörisker för Östersjön, inte ska få byggas.

På Världsekonomiskt Forum i Davos i förra veckan bad premiärminister Mateusz Morawiecki USA att vidta åtgärder för att stoppa Nord Stream 2.

Om den byggs blir naturgasledningen genom Ukraina överflödig, sade Morawiecki, och det finns risker förknippade med det.

USAs utrikesminister Rex Tillerson sade vid sitt besök i Warszawa nyligen att USA liksom Polen är emot gasledningen.

Vi anser att den underminerar Europas energisäkerhet och stabilitet, sade Tillerson.

USA stöder Danmark i att utnyttja en ny lag som gör det möjligt att stoppa bygget av Nord Stream 2 av utrikes- och säkerhetspolitiska skäl.

Nord Stream, där det statliga ryska gasbolaget Gazprom är huvudägare, avser nu att undersöka en möjlig annan sträckning av ledningen på Östersjöns botten.

Polen är med i den regionalkommitté som EU tillsatte i höstas för att granska i första hand miljökonsekvenserna av Nord Stream 2. Det handlar bland annat om rester av ammunition och kemiska vapen på fartyg som sjunkit under andra världskriget. När de ska plockas bort blir det störningar i havsbottnen som påverkar fiskbeståndet. (natemat.pl, Polskie Radio och wB 31 jan 18)