Livslängden sjunker i Polen

Förra året avled över 403 000 polacker, en ökning av antalet dödsfall under förra året med nästan 4 % och den högsta siffran sedan 1991. Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) borde detta inte ha inträffat förrän 2029.

Efterkrigstidens stora barnkullar är nu över 70 år, påpekar experterna. Många äldre lider av hjärt- och kärlsjukdomar, och många drabbas av komplikationer i samband med influensa.

För män har medellivslängden sedan 1991 ökat med sju år och för kvinnor med sex år, och efter kommunismens fall har bara hänt tre gånger att livslängden minskat: 1991, 1999 och 2015. Dagens siffror innebär att medellivslängden sjunker med 1-2 månader.

Det är å andra sidan inte bara dåliga nyheter, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Det sorgliga rekordet innebär också antalet pensionärer blir färre och då kan pensionerna bli lite högre – 20 złoty för män och 5 för kvinnor. Den sänkta pensionsåldern, som nu är 60 år för kvinnor och 65 för män, innebar att många fler än tidigare under året tagit ta ut ålderspension, vilket tärt hårt på pensionskassan. Minimipensionen i Polen är idag 854 złoty (cirka 2200 svenska kronor), en summa som enligt socialminister Elżbieta Rafalska kommer att höjas under året. (Gazeta Prawna och wB 6 feb 18)