Regeringschefens far kräver att Wałęsas pension ska sänkas

Lech Wałęsa.
Foto: Jarle Vinis, wikipedia.

Lech Wałęsa bör få sin pension sänkt precis som alla andra som arbetat för de kommunistiska säkerhetstjänsterna. Det säger Kornel Morawiecki, en av talmännen i parlamentet, ordförande i ett eget litet parti, Wolni i Solidarni – WiS (Fria och Solidariska) och pappa till premiärminister Mateusz Morawiecki.

Många som tillhörde den demokratiska oppositionen har idag löjligt låga löner, säger Morawiecki senior, medan Wałęsa redan har fått bra betalt för sina rapporter till säpo, så han bör bara få 2 000 złoty som de andra.

Enligt tidningen SuperExpress har Wałęsa skrivit på kvitton för nästan 12 000 złoty på 1970-talet, vilket den forne Solidaritetsledaren helt förnekar.

Namnteckningen på de där kvittona är inte min, säger han. IPNs (Nationella Minnesinstitutet) grafologer har underkänt dem – de säger att den som undertecknade kvittona skrev bättre än jag själv.

Idag har expresidenten Lech Wałęsa en pension på drygt 9 000 złoty i månaden (drygt 23 000 svenska kronor).

Det var mycket vanligt under kommunisttiden att människor under hot tvingades samarbeta med säkerhetspolisen. Wałęsa har erkänt att han undertecknade ett papper där han åtog sig att lämna information till polisen men att han sedan aldrig överlämnade några uppgifter.

Efter återkommande anklagelser från dem som liksom PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är övertygade om Wałęsas skuld, frikändes han år 2000 från alla misstankar i domstol. Men påståendena om samröre med regimens polis dyker upp med jämna mellanrum, särskilt när Walesa gjort politiska uttalanden.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) aversion har varit så stor att när skolminister Anna Zalewska lät ta fram en ny lärobok i historia var Wałęsa överhuvudtaget inte omnämnd i texten. I stället framställdes framlidne presidenten Lech Kaczyński som Solidaritets egentliga ledare.

Misstankar om att regeringen använder IPN som ett verktyg mot politiska fiender fanns redan åren 2005–2007 när PiS satt i regeringsställning förra gången. (Wirtualna polska och wB 11 feb 18)