Svårt att hitta lämplig arbetskraft i Polen

Polen har liksom Sverige svårt att hitta kompetent arbetskraft. Det blir allt svårare att hitta lastbilschaufförer, svetsare, sjuksköterskor, barnmorskor och byggnadsarbetare, visar en utredning från arbetsdepartementet.

Studien, som i år gjorts för tredje gången, ska ge en bild av tillgången på arbetskraft nästa år. Enligt prognosen minskar tillgången på lämplig arbetskraft ännu mer nästa år. Bland de områden där det blir svårast finns bygg-, transport-, catering- och hälsovårdssektorerna.

Det handlar om låga löner, svåra arbetsförhållanden, problem med pendling men också om bristande kompetens eller yrkeserfarenhet, ofullständig utbildning o.s.v.

På grund av bristen på inhemsk arbetskraft finns ett stort inflöde av utlänningar, främst från Ukraina. Utländsk arbetskraft är främst efterfrågad i byggsektorn, men även it-industrin söker specialister i andra länder.

Arbetsgivarna är idag mer benägna att acceptera sökande som inte har rätt utbildning men som ändå kan passa – det gäller till exempel ekonomer, lärare, historiker och kulturexperter. Företagen börjar också förbättra anställningsvillkoren – bland dem lönerna, framgår det av rapporten. (TVP 20 feb 18)