PiS tappar stöd men leder överlägset

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) faller nu i opinionen – om det vore val idag skulle PiS få 37 % mot 42 % för en månad sedan. Det visar en opinionsundersökning från opinionsinstitutet Kantar Public.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar med 6 % och landar på 20 %, och det liberala Moderna på 6 %. Regeringen har alltså fortfarande en betryggande majoritet jämfört med de partier som är att betrakta som huvudoppositionen.

Populistiska Kukiz’15 stöds av 7 %, och såväl Bondepartiet (PSL) som Vänsteralliansen (SLD) klarar 5 %-spärren. Det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) får 2 % av rösterna i den mätning som gjordes i mitten av februari. Bara 67 % skulle ha gått till valurnorna om det vore val idag och hela 17 % vet inte vilket parti de skulle rösta på. Det innebär alltså att siffrorna är osäkra om än inte mer osäkra än vid andra opinionsundersökningar. Men en undersökning från statliga Cbos i början av månaden tyder också på att PiS tappar stöd.

När de båda mätningarna gjordes dominerades debatten av reaktionerna på den nya IPN-lagen, som gör det straffbart dels att säga/skriva att Polen som stat var medansvarigt i Förintelsen under andra världskriget, dels att förneka att den nationalistiska Ukrainska Upprorsarméns (UPA) massaker i Volhynien 1943–44 var folkmord.

Den första delen av lagen har mötts av protester från Israel och USA, men också från organisationer och privatpersoner. Även i Ukraina har reaktionerna varit skarpa. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 27 feb 18)