– Szydło gav regeringen en extra månadslön under bordet

Här tackar Beata Szydlo sina ministrar för gott samarbete.
Foto: Regeringskansliet.

Under 2017 delade dåvarande regeringschefen Beata Szydło ut 1,5 miljoner złoty i bonus till sina ministrar, som wB tidigare rapporterat om. Det visar sig nu att summorna var avsevärt högre.

Oppositionspolitikern Krzysztof Brzeja, som tagit fram uppgifterna, konstaterar att bonusar till ministrar och vice ministrar uppgick till fem miljoner złoty (13 miljoner svenska kronor). Mest fick dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak (82 000 złoty – 215 000 kr), tätt följd av utbildningsminister Anna Zalewska och dåvarande finansministern Mateusz Morawiecki (75 000 złoty– 195 000 kr – vardera). Övriga fick avtrappande summor.

Men även departementstjänstemän på lägre nivå premierades och när man räknar in alla anställda i fjorton departement blir det avsevärt mer – 76 miljoner.

Szydło beviljade också 65 000 złoty till sig själv.

Hon säger att hon insåg att det var ett bekymmer med bonusarna. En av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste uppgifter var att genomföra en moralisk revolution och rensa upp i träsket efter den förra regeringen, och hon sade högtidligt att det nu är slut med maktens arrogans och benägenhet att sko sig.

Den grävande politikern Krzysztof Brzeja har granskat även tidigare regeringars bonusprogram. Under sin förra regeringsperiod, år 2006, delade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ut drygt två miljoner till ministrar som gjort extraordinära insatser.

Donald Tusk hade samma princip: för varje bonus fanns en motivering och en beskrivning av de särskilda insatser som gjorts. Det handlade om 10–12 000 złoty per gång. Hans efterträdare Ewa Kopacz delade inte ut bonusar.

Szydło som har setts som en av partiets mest folkliga toppar, som gruvarbetardotter visste hon hur den lille mannen hade det. Ödmjukhet, arbetsamhet, måttlighet och försiktighet med allmänna medel var hennes honnörsord.

Men enligt Brzeja har det varit mest löst prat.

PiS-regeringen har helt enkelt gett ministrarna en trettonde månadslön under bordet, säger Brzeja. För att inte väljarna ska få veta något.

Enligt en färsk opinionsundersökning ogillar över hälften av PiS-väljarna regeringens bonusutbetalningar. (Rzeczpospolita feb 18)