Polsk Vitbok ska förklara domstolsreformerna för EU

Premiärminister Mateusz Morawiecki överlämnade på torsdagen en Vitbok till EU med förklaring till domstolsreformerna. Foto: KPRM.

Premiärminister Mateusz Morawiecki träffade på torsdagen EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordföranden Frans Timmermans, som har ansvaret för bland annat rättsstatsprincipen i unionen. Morawiecki överlämnade då regeringens Vitbok om den polska domstolsreformen för vidarebefordran till övriga medlemsländer.

Warszawa förväntar sig att EU-kommissionen gör en noggrann analys av detta dokument som förklarar den polska regeringens skäl till de omdiskuterade förändringarna, sade Morawiecki.

I Vitboken finns en omfattande dokumentation om varför det polska rättssystemet behöver reformeras, den behövs eftersom det finns så många slumpmässigt utvalda och fragmentariska uppgifter i svang, som inte ger en fullständig bild av varför förändringarna är nödvändiga, sade premiärministern.

Vitboken är, enligt tidigare uttalande, avsedd att ge en juridiskt sund och grundlig analys av hur regeringen i Warszawa ställer sig till alla EUs rekommendationer och reservationer.

Enligt regeringschefens kansli klarläggs i Vitboken att det inte finns någon risk för att Högsta domstolen i Polen utsätts för politisk påverkan och att diskussionerna om Konstitutionsdomstolen är över.

I slutet av förra året beslöt EU-kommissionen att utlösa artikel 7 i Lissabonfördraget, och regeringen fick då tre månader på sig att uppfylla kommissionens rekommendationer vad gäller rättssäkerheten i Polen.

Det gäller fortfarande, sade EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas på torsdagen. Schinas tycks alltså inte anse att Vitboken skulle innehålla något som påverkar EUs inställning till domstolsreformerna i Polen.

Och premiärminister Mateusz Morawiecki tycks fortsätta i samma hjulspår som den tidigare regeringen utan någon förståelse för EUs oro för rättssäkerheten i Polen. (Polskie Radio och wB 8 mars 18)