Duda jämför EU med ockupationsmakterna på 1800-talet

President Andrzej Duda
Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Efter 123 år av delningar blev Polen för 100 år sedan åter en suverän stat. Idag har vi ett verkligt fritt och oberoende Polen, ett land där det blir allt bättre att leva. Det sade president Andrzej Duda i ett tal i Kaminenna Góra härförleden med anledning av just att Polen i år firar sina 100 år som självständig stat.

Man hör ofta folk fråga vad vi ska ha Polen till, att EU är det viktigaste, men låt oss då komma ihåg de 123 åren av ofrihet, sade presidenten. I slutet av 1700-talet förlorade Polen sitt oberoende och försvann från kartan. Även på den tiden fanns det människor som tyckte att det vore bättre att sluta med alla uppror och krig så att det äntligen blev fred. Men snart förstod man att upproren måste fortsätta, eftersom polackernas öde nu avgjordes i främmande länders huvudstäder, man tog beslut i våra frågor, man tog de pengar som vi har arbetat ihop och faktiskt satte in dem på andra konton.

Man måste få känna att man arbetar för sitt eget land, bygger sitt fosterland och sin framtid, att man har makten att avgöra vem som ska styra landet och vem som inte ska göra det.

Det är det som är själva kärnan i frihet, självständighet och suveränitet – att du själv bestämmer över dig och ditt land. Därför är det värt att försvara vårt oberoende och vår suveränitet till vilket pris som helst, underströk Duda och uppmanade åhörarna att påminna barnen om det.

Andra PiS-politiker har varit inne på samma linje som Duda och påpekat att det är dags att polackerna reser sig upp från sin knästående (dvs. underdåniga) ställning och att Polen behandlas som en andraklass-stat av EU.

Ledande EU-parlamentariker från oppositionen, Michał Boni, Julia Pitera och Róża Thun, har protesterat mot Dudas tal. De skriver i ett uttalande att EU inte har invaderat Polen och att den skandalösa jämförelsen strider mot miljoner polackers känslor.

Tvärtom gick Polen in i EU efter en riksomfattande folkomröstning, och som alla vet har Polen under åren 2004–2017 fått sammanlagt nästan 100 miljarder euro (1 057 miljarder svenska kronor) ur EUs fonder. Presidentens uttalande är vilseledande, oansvarigt och pinsamt okunnigt – eller ännu värre: en del av en avsiktlig desinformationskampanj som ska svärta ner EU i polackernas ögon, skriver de. (TVN, wPolityce 13 mars 18)