Tillgängligheten ska öka för funktionshindrade

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Regeringen lägger nu fram ett nytt program i +-serien, Tillgänglighet+, som med 23 miljarder złoty ska öka tillgängligheten i samhället för människor med funktionshinder eller begränsad rörlighet. Programmet inleds i april och ska pågå till 2025. Det meddelade utvecklingsminister Jerzy Kwieciński på torsdagen.

Programmet riktar sig inte bara till funktionshindrade utan också till deras anhöriga samt till äldre och sjuka.

Det handlar bl.a. om utformningen av plattformar och passager på järnvägsstationer, men alla nya tåg, spårvagnar och bussar ska från början anpassas till funktionshindrades och äldres behov. Också befintlig infrastruktur, transportmedel och olika former av samhällsservice ska anpassas.

Under Beata Szydłos tid lanserades flerbarnsbidraget 500+ och Lägenhet+. (TVP och wB 15 mars 18)