Polsk präst: Bättre att påven dör!

Påve Franciskus I. Foto: wikipedia.

Påven missförstår Guds vilja, och hans lära skiljer sig från Jesus i två punkter. Det sade nyligen den polske prästen Edward Staniek i Kraków, som ogillar påvens uppmaning om att de katolska församlingarna ska ta emot flyktingar.

Om påven inte rättar sig efter Guds vilja ska jag be Gud om en lycklig död för honom, en lycklig död är en stor nåd, sade Staniek.

Vi polacker som minns segern vid Wien (där den polske kungen Jan III Sobieski framgångsrikt ledde kampen mot turkarna 1683), vi förstår bättre än andra att det inte går att ha en dialog med muslimerna, anser Staniek. Man kan visa barmhärtighet mot dem som dör av hunger eller törst, men muslimerna är våra fiender och stiftet och församlingen är bara öppna för kristna.

Prästen ogillar också att påven öppnat upp kyrkan för syndare, dvs. frånskilda.

Han skändar sakramenten, hävdade Staniek.

Hans predikan refereras på den katolska sajten PCh24.pl (Polonia Christana).

Ärkebiskop Marek Jędraszewski i Kraków är inte riktigt glad åt den missbelåtne prästens uttalande. Han har tagit upp frågan med prelaten i ett personligt samtal och försäkrar att hela stiftet ber för påve Franciskus I och att den helige faderns avsikter är de bästa. (pch24.pl och onet.pl 17 mars 18)