Universitets- och högskoleutbildning reformeras

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: Stanisław Godula.

Jag är fast besluten att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen, det sade utbildningsminister Anna Zalewska som tillsammans med högskoleminister Jarosław Gowin i veckan deltog i en utbildningskonferens med experter, forskare, regeringstjänstemän och affärsmän.

Utbildningssystemet i Polen är under omdaning, och därför måste också lärarutbildningen förändras, sade Zalewska. Det är också viktigt att locka de bästa studenterna att välja läraryrket, och lärarna måste ha möjlighet till kompetensutveckling. Även universiteten och de institutioner som utbildar och vidareutbildar lärare måste reformeras och förbättras.

Även universitetsutbildningen behöver förbättras och departementet har flera förslag på förbättringar, sade högskoleminister Jarosław Gowin. (16 mars 18)