PiS backar om Domstolsrådet

Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska.
Foto: RMF FM.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drar överraskande tillbaka sitt förslag till ny lag om Polska Domstolsrådet (KRS).

Enligt förslaget skulle Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska, vara sammankallande till Domstolsrådets sammanträden istället för Högsta domstolens ordförande som tidigare. Eftersom Przyłębska tillsattes av politiska skäl sågs även denna förändring som ett steg mot en ytterligare politisering av rättsväsendet i Polen.

Lagförslaget har dragits tillbaka eftersom man skulle kunna få intrycket att PiS utövat påtryckningar på HDs ordförande säger PiS-parlamentarikern Marek As till tidningen Gazeta Wyborcza. Det vill vi förstås inte och därför visar vi nu vår goda vilja, försäkrar Ast. Och PiS planerar inte något nytt lagförslag om detta.

Oppositionen menar att det hela kan vara ett försök att vinna tid inför de möjliga EU-sanktionerna och de förlorade bidragen. Man ser detta tillbakadragna lagförslag som ett av regeringens stora fiaskon.

Dorota Tubielewicz Mattsson