Abortlagen på väg att skärpas i Polen

PiS-politikern Stanisław Piotrowicz
Foto: wikipedia.

Det ska inte längre vara möjligt att göra abort för att fostret är gravt och oåterkalleligt skadat. Det har justitieutskottet som också arbetar med mänskliga rättigheter beslutat efter en fem timmar lång debatt. Förslaget ”Stoppa aborter” gick igenom med 16 röster mot 9 och går nu vidare till familjeutskottet.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Idag är abort helt förbjudet utom i tre fall – om fostret är gravt och oåterkalleligt skadat, om graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest och om moderns liv eller hälsa är i fara. Justitieutskottets ledamöter vill nu ta bort den första möjligheten, och för ett och ett halvt år föregick regeringen beslutet med ett ekonomiskt bidrag till familjer som föder fram svårt skadade foster.

Uttalandena från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) och andra högerpartiers ledamöter vittnar om en kvinnosyn (och människosyn) utan like. Den kände högerpolitikern Marek Jurek undrade vad som skulle hända om kvinnan vägrade att utföra ”sina moderliga skyldigheter”. ”Vi skulle överhuvudtaget inte finnas till”, svarade han sig själv. Janusz Sanocki från Kukiz’15 hävdade att kvinnor gör abort för att de utsätts för påtryckningar och överhuvudtaget inte vet vad de gör. Abort är ju mord, sa han. Och när oppositionen förde kvinnans valmöjligheter på tal blev svaret: ”Vad har kvinnan med det här att göra, barnet ska födas”.

Jerzy Kwasniewski från den abortfientliga organisationen Ordo Iuris påpekade att ”den eurocentriska världssynen ofta leder till en felaktig syn på mänskliga rättigheter och prenatala mord på människor”.

Den kända abortmotståndaren Kaja Godek hävdade att skärpt abortlagstiftning har stöd av breda folkmassor. Men flera undersökningar visar att den nya abortlagen bara stöds av runt 15 procent av polackerna.

Oppositionen fick begränsade möjligheter att uttala sig, men Kamila Gasiuk-Pihowicz från Moderna (Nowoczesna) fick i alla fall sagt att lagförslaget är ”ett sätt att psykiskt misshandla familjer”.

Efter fyra timmars debatt satte utskottsordföranden Piotrowicz överraskande streck i debatten och gjorde det omöjligt för frivilligorganisationer som Amnesty International och Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter att uttala sig.

Enligt Advokatsamfundet är lagförslaget oförenligt med grundlagen, det skulle bryta mot de mänskliga rättigheterna och sanktionera våld mot kvinnor.

Oppositionens kvinnliga politiker berättade efteråt om de manliga högerpolitikerna attityd. Joanna Scheuring-Wielgus från Moderna säger till Oko.press att hon behandlats som en galning och häxa och när Janusz Sanocki från Kukiz’15 blev motsagd snäste han: ”Ni är inte normala”.

Mötet beskrivs som en demonstration av den manliga makten. Männen i rummet och utskottets ordförande hade ett uppdrag – att driva igenom lagförslaget. Ingen eftertanke, ingen reflektion, inga känslor.

Det är svårt att föreställa sig att man mitt i Europa och på 2000-talet kan ha en sådan kvinnosyn. Som kvinnor, mödrar och yrkespersoner blir polska kvinnor förödmjukade och reducerade till barnalstrare. Det är svårt att föreställa sig att man vill ta ifrån kvinnorna deras rätt till självbestämmande, man vill tvinga dem att föda fram gravt missbildade och sjuka barn som inte har den minsta chans att överleva, man vill utsätta kvinnor (och män) för outsägligt lidande.

På fredag den 23 mars har en Svart fredag utlysts. Kvinnorna ska återigen gå ut och kräva sina rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson