Barnbidraget får många att lämna yrkeslivet

Det generösa flerbarnsbidraget 500+ har varit en stor tillgång för många barnfamiljer, som sedan snart 2 år får 500 złoty i månaden (drygt 1200 svenska kronor) per barn från och med det andra. Det har också påverkat den låga nativiteten i Polen – familjeminister Elżbieta Rafalska talade i höstas om en ökning med runt 15 %.

Men det har också inneburit att över 100 000 kvinnor idag stannar hemma med barnen i stället för att arbeta, enligt beräkningar från Institutet för strukturforskning. I mitten av förra året befann sig 7,8 miljoner kvinnor på arbetsmarknaden – utan 500+ skulle ytterligare 103 000 kvinnor ha yrkesarbetat.

Framför allt i låginkomstfamiljer med tre eller flera barn avtar behovet och intresset av att yrkesarbeta i och med barnbidraget, säger experter till tidningen Rzeczpospolita.

I den senaste OECD-rapporten, som kom häromdagen, påpekas behovet av mer och kompetent arbetskraft. Den polska ekonomin går bra – det är ju högkonjunktur i Europa – men bnp väntas sjunka under de närmaste åren. Antalet lediga jobb är rekordstort vilket borde kunna innebära en bra löneutveckling för dem som vill ut på arbetsmarknaden. (Rzeczpospolita och wB 19 mars 18)