EU: Vitboken ger inte svar på våra frågor

Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Den polska regeringen avvisar EU-kommissionens påståenden att reformeringen av Konstitutionsdomstolen för två år sedan innebär en försämring av rättssäkerheten i Polen.

Det är Warszawas svar till EU-kommissionen på dagen 3 månader efter utlösandet av artikel 7:1 den 20 december.

EU-kommissionen hävdar att de förändringar som genomförts innebär ett hot mot rättsväsendets oberoende i Polen men tar inte hänsyn till det faktum att förändringarna inte strider mot grundlagen, skriver regeringen.

Bland de förändringar som EU kritiserar är bestämmelsen om sänkt pension för vissa domare (dvs. att justitiedepartementet kan pensionera domare i förtid). EU kräver också att lagen om Nationella domstolsrådet ändras, att mandatperioderna inte ska avbrytas och att det nya systemet ska garantera att det är företrädare för domstolarna som väljer ledamöter till Domstolsrådet, rapporterar statskontrollerade TVP.

Regeringen avser inte att återkalla några av de regler som införts men är beredd att tillsammans med EU-kommissionen utvärdera resultaten av reformerna. Polen uppmanar kommissionen att vara försiktig och inte utvärdera reformerna innan de är fullt genomförda, skriver regeringen i sitt svar till EU-kommissionen.

När premiärminister Mateusz Morawiecki tillträdde hoppades EU på en förbättrad förståelse mellan Bryssel och Warszawa, men hittills har han fortsatt på samma väg som Szydło. Inför EUs debatt på tisdagen överlämnade Morawiecki i början av mars till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en Vitbok som förklarar domstolsreformerna. Han uppmanade medlemsländerna att studera det 200-sidiga dokumentet grundligt, så skulle de förstå att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har läget under kontroll.

Men Vitboken innehåller inte några konkreta svar på de frågor som EU-kommissionen ställt vad gäller de åtgärder som Polen rekommenderats att vidta med anledning av domstolsreformerna, sade Frans Timmermans, EU-kommissionär med ansvar för lagstiftningsfrågor i medlemsländerna, när Europaministrarna på tisdagen diskuterade den polska rättssäkerheten.

Jag vill betona att man naturligtvis har rätt att reformera rättsväsendet, men om det innebär att man sätter domstolarna under politisk kontroll så har vi problem, sade Timmermans.

Sveriges EU-minister Ann Linde säger till Europaportalen att Vitboken inte räcker för att man ska anse att problemen är lösta.

Frågan tas upp igen vid Europaministrarnas nästa möte i april.

Aktiverandet av artikel 7 skulle i förlängningen kunna innebära att Polen fråntas sin rösträtt i ministerrådet. För det krävs att beslutet är enhälligt, och Ungern har tidigt förklarat att man inte kommer att medverka till sanktioner mot Polen. Litauen har erbjudit sig att medla mellan Warszawa och Bryssel i den infekterade frågan. (TVP, Polskie Radio, TVN, Europaportalen och wB 20 mars 18)