IPN och Ukraina är överens

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44.
Foto: wikipedia.

IPN (Nationella Minnesinstitutet) har kommit överens med ukrainska arkiv om att Polen ska få tillgång till dokumentation om den s.k. polska NKVD-operationen 1937–38 då 111 000 polacker mördades av sovjetiska säkerhetstrupper. Det säger IPN-chefen Jarosław Szafer, som konstaterar att det finns problem mellan de två länderna, men också mycket att vara stolt över.

Därmed är historikerkonflikten mellan de två länderna åtminstone tillfälligt lagd på is. Grannrelationerna är av historiska skäl inflammerade och ibland utdelar man av små patriotiska nålstick, som när kulturminister Piotr Gliński i höstas tillsammans med en delegation historiker från IPN (Nationella Minnesinstitutet) inte fick tillstånd att gräva upp kvarlevorna efter Volhynienoffren för nya undersökningar. Då stoppades också ukrainska forskare vid den polska gränsen.

Volhynienmassakern 1943–44 är i polsk historieskrivning en händelse där ukrainska nationalister mördade över 100 000 polska bybor i gränsområdet mellan länderna. I Ukraina betraktas det som flera mindre händelser i det pågående andra världskriget.

I den kontroversiella IPN-lagen som trädde i kraft efter årsskiftet fanns också en paragraf som förbjuder propaganda för den s.k. Bandera-ideologin – dvs. som kränker den polska uppfattningen att Volhynienmassakern var folkmord. Den ukrainska nationalistledaren Stepan Bandera är nationalhjälte efter striderna mot Ryssland, och Ukraina har begränsad förståelse för Polens inställning, i synnerhet som Bandera inte ska ha varit med i mordorgierna.

Tidigare idag sade vice utrikesminister Bartosz Cichocki att Polen inte försöker blanda sig i vem Ukraina väljer att ha som nationalhjälte, men att regeringen inte kan acceptera att människor inte längre har rätt att begrava sina döda – dvs. offren efter massakern 1943–44.

Ändå har Polen varit den ivrigaste förespråkaren för ett närmande mellan EU och Kiev, och det är Polen som hjälper grannlandet med gasleveranser när Moskva av politiska skäl stänger av naturgasen till Ukraina. En annan beröringspunkt är den miljon ukrainska arbetare som varje år får jobb i Polen, där så många arbetsföra personer har rest västerut för att tjäna lite bättre. (Polskie Radio, unian.info och wB 26 mars 18)