Morawiecki: EUs budget bör öka

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

EU diskuterar nu den kommande långtidsbudgeten för åren 2021–2027 och budgetkommissionären Günther Oettinger är ute på turné bland medlemsländerna för att hämta in information om vilka frågor som är viktigast för de olika regeringarna.

På måndagen besökte han Warszawa för ett samtal med premiärminister Mateusz Morawiecki, uppger regeringskansliet.

Morawiecki framhöll regeringen prioriterar sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken. Polen är ju dels ett jordbruksland och dels det land som under åren fått mest bidrag ur sammanhållningsfonderna.

Premiärministern har tidigare sagt att Polen är redo att betala en högre medlemsavgift om det krävs för att balansera bortfallet efter Storbritannien, som snart lämnar unionen. EUs budget bör inte bli mindre efter brexit, snarare tvärtom.

Även Estland, Lettland och Litauen har understrukit vikten av att upprätthålla jordbrukspolitikens och sammanhållningspolitikens roll i den nya EU-budgeten. (Polskie Radio 26 mars 18))