”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen”

Sverige fick för några månader sedan en ny ambassadör i Polen – Stefan Gullgren. Peter Eklund besökte honom för en intervju på ambassaden i Warszawa.

Samfundets ordförande Peter Eklund tillsammans med Sveriges nya ambassadör Stefan Gullgren på tjänsterummet i Warszawa.
Foto: Iwona Skrobot.

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen vad avser rättsstaten” säger ambassadör Stefan Gullgren.

Jag har fått tillfälle att samtala med ambassadören en regnig, blåsig och kall februaridag i Warszawa. På hans tjänsterum vid ambassaden som ligger på ul. Bagatela 3, närmast granne med slottet Belweder, dricker vi kaffe och samtalar under trivsamma former.

Stefan Gullgren tillträdde sin tjänst för fem månader sedan och har viss erfarenhet av Polen sedan tidigare: han har ofta färdats genom Polen med bil för att nå färjan i Gdynia under den tid han var stationerad i Ukraina. Han kommer in på den friktion som nu råder mellan de två länderna som främst handlar om de olika tolkningar av historien man gör i Warszawa och Kiev. Länderna har i mångt och mycket en gemensam historia.

Läs vidare >>