Folkets röst är guds röst

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet 2015 med löften om att vara ödmjukt och moderat, om att lyssna på medborgarna och arbeta hederligt och hårt. Verkligheten är dock en annan. Nedmonteringen av det demokratiska systemet i Polen, populistiska slagord och det tysta stödet för extrema nationaliströrelser må ha gått hem hos PiS-väljarna. Men när det nyligen uppdagades att regeringen tilldelat sig själv priser, bonuslöner och andra förmåner, som överstiger de flesta polackers årslöner, var det något som brast. Och opinionssiffrorna dalade som aldrig förr.

Självaste partiordföranden Jarosław Kaczyński räknade inte med sådana konsekvenser och uppmanade aningslöst förra premiärministern Beata Szydło att försvara ministrarnas skyhöga inkomster och ”visa klorna”. Och Szydło sade att ”de minsann förtjänat pengarna”. Mången polsk pensionär höjde på ögonbrynen och undrade om hen efter 40 år i arbetslivet inte förtjänade en bättre pensionsökning än fjuttiga 5 złoty (ca 13 kronor).

Nåväl. Kaczyński tänkte om inför de nya opinionsmätningarna – nu skulle det förnekas att han sagt det där om ”klorna” (trots att uttalandet går att lyssna till på nätet). I stället gick han ut och lovade att sänka parlamentarikernas löner med 20 %. En politikers minne kan vara kort.

Sent omsider insåg han att inget är så förödande för väljarnas sympatier som regeringens missbruk av makt och pengar – ministrarnas extra löner kostade skattebetalarna drygt 5 miljoner złoty (ca 13 miljoner kronor). Dessutom tyder allt på att man försökte dölja det för opinionen genom att betala ut tilläggen i form av förmåner som inte stack i ögonen. När allt omkring skulle ju den ”goda förändringen” vara god för de egna också och Szydłos lön var en tredjedel högre än de som betalades ut till hennes företrädare Donald Tusk och Ewa Kopacz som ju av PiS anklagades för slöseri och ekonomisk vanskötsel.

Nu ska samtliga inblandade före den 15 maj betala tillbaka dessa icke oansenliga summor och de ska betalas in till Caritas, en av den katolska kyrkan driven välgörenhetsorganisation.

De nya reglerna om parlamentarikers löner och förmåner ska drivas igenom i expressfart. För första gången på drygt två år måste regeringspartiet agera snabbt – inte för att montera ner demokratin utan för att skydda sitt eget skinn.

Draget med Caritas är naturligtvis ett försök att blidka katolska kyrkan. Bråket om den skärpta abortlagen är långt ifrån över och det är knappast troligt att de polska kvinnorna ger upp så lätt. Svarta moln samlas kring kyrkan och det talas alltmer om pedofilin inom dess väggar. Folk ger bidrag till stöd för att stödja journalisten Tomasz Sekielskis dokumentärfilm just om detta. Pedofilioffren gör sig också hörda och kräver uppgörelse.

Jarosław Kaczyński vädjar nu till sina väljares stora förmåga att låta sig duperas. Han basunerar ut att det är de, väljarna, som har utslagsrösten och den är helig för PiS. Vox populi, vox dei (Folkets röst är guds röst). Problemet är att ”folket” inte enbart består av Lag och Rättvisas trognaste väljare och att ”gud” inte nödvändigtvis delar partiets ideologi. Det är propagandans, den primitiva propagandans röst – inte folkets eller guds.

Dorota Tubielewicz Mattsson