Journalist drar Polskie Radio inför rätta

Journalisten Dorota Nygren.
Foto: Ted Bergdahl.

Den polska journalisten Dorota Nygren stämmer nu Polskie Radio inför domstol för nationalitetsdiskriminering.

Politiseringen av de statliga polska medierna, bland dem Polskie Radio och TVP, har gått långt och journalisterna förväntas anpassa sin rapportering efter regeringens politik och i huvudsak lyfta fram regeringens förslag och argument.

Ett inslag i PiS flyktingpolitik är misstänkliggörandet av personer från framför allt de s.k. MeNa-länderna i Mellanöstern och Nordafrika.

Polskie Radios utrikesredaktör Dorota Nygren, som arbetat på företaget i femton år, fick i höstas i uppdrag att beställa ett material från Italien som handlade om ett överfall på en präst i en kyrka i Mantua. Angriparen, som ville ha pengar, spottade på prästen och greps sedan av polis. Den misstänkte var en 53-årig man som ursprungligen kommit från Marocko.

Dorota Nygren tog hem materialet och publicerade det. I enlighet med de pressetiska reglerna tog hon bort den misstänkte förövarens nationalitet som inte hade någon betydelse för ärendet. Överfallet var lika illa oavsett om rånaren var svensk, polack eller marockan.

Hon blev inkallad till sin chef och fick besked om att utländska kriminellas nationalitet alltid ska anges. De pressetiska reglerna viftades bort liksom Dorota Nygrens påpekande att publicering av nationaliteten strider mot den polska antidiskrimineringslagen.

I fortsättningen gör du så här, sade chefen. Annars får du sparken.

Dorota Nygren vägrade och blev omplacerad till Polskie Radios ljudarkiv.

Nu drar hon Polskie Radio inför rätta för nationalitetsdiskriminering.

Dorota Nygren är engagerad i de pressetiska frågorna och arbetar inom den nystartade STiTRP (Stowarszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego – en förening för medarbetare på Polskie Radio) för att ta fram en handbok om hur journalister i public service ska arbeta. Föreningen fick förra året Pen2Pen – Freedom of Expression Award, ett stipendium som ges till hotade och utsatta journalister. (Läs mer >>)

I Polen har medieföretagen eller journalistföreningarna ingen gemensam pressombudsman eller pressetisk nämnd, bara en statligt kontrollerad granskningsnämnd. (wB 12 april 11)