Sexualundervisning på polska

Sexualundervisningen i skolorna ska leda till högre nativitet.
Foto: wikipedia.

Preventivmedel leder till att man ”blir av med en människa”. Embryot ropar till kvinnan ”jag finns till, ta emot mig”. Preventivmedel orsakar cancer. Det här är vad polska skolbarn får lära sig i programmet ”Mot mognad” som initierats av hälsodepartementet och betalas av skattebetalarna.

Ungdomarna ska utbildas till att ”fatta rätt beslut när det gäller en sund livsstil”. Vilka är då de rätta valen? Jo, sen sexdebut men tidigt moderskap, säkra perioder istället för preventivmedel, naturmetoder i stället för IVF och äktenskap istället för samboskap.

I särskilda filmer får barnen lära sig att kondomer har mikroporer som släpper igenom såväl smittsamma sjukdomar som spermier och att de är cancerframkallande; att preventivmedel kan leda till depression, leversjukdomar och till och med orsaka dödsfall; att det befruktade ägget kan kommunicera med sin ”moder” och säga till henne: ”jag finns här, ta emot mig” samt att om kvinnan talar om ”graviditeten” istället för om ”barnet” kan det leda till att partnern ignorerar henne, och det kan orsaka ”prenatal föräldralöshet”. Ett annat budskap är att kvinnor som arbetar hårt och gör karriär sprider HIV – men den informationen går bara ut till kursledarna, inte direkt till eleverna.

De speciella handledarna ska genomgå en on-line kurs samt grundläggande pedagogisk, psykologisk eller medicinsk högskoleutbildning. Men framför allt ska de ”respektera andra människors värderingar, attityder, seder och tro samt föräldrars rätt att uppfostra sina barn”.

Hittills har eleverna i skolan haft obligatoriska lektioner i ett ämne som kallas Introduktion till familjelivet (Wychowanie do zycia w rodzinie). Det har också funnits möjlighet att delta i kurser som arrangerats av frivilligorganisationer där barnen fått en komplex och modern kunskap om människans sexualitet och fortplantning samt om mänskliga relationer.

Sedan 2017 har emellertid organisationen Ordo Iuris inlett en kampanj som heter ”Skydda barnen” vars syfte är att eliminera samtliga icke-statliga organisationer som bedriver sexualundervisning, antidiskrimineringsworkshops eller information om mänskliga rättigheter i skolorna. I en rapport från mars 2018 fastslår Ordo Iuris att dessa organisationer, däribland Amnesty International, utgör ett hot mot barnen.

Men efter uppmärksamhet i medierna tar hälsodepartementet nu avstånd från programmet Mot Mognad. Departementet har inte granskat filmerna ur vetenskaplig synvinkel, säger man. Man kände inte ens till dem.

Det är svårt att se detta program som annat än indoktrinering av de polska eleverna. Förutom påståenden som är ett hån mot den moderna medicinska vetenskapen ger programmet en skev bild av människans sexualitet och dess relationsskapande aspekter, om de beslut som varje människa (ja, kvinna också!) har rätt fatta själv och om andra sexuella läggningar eller identiteter.

Det är knappast troligt att polska ungdomar kommer att ha mindre sex. Däremot kommer de att vara mindre medvetna om de faror men också glädjen som förknippas med sex. Den sexuella kulturen kommer att begränsas till mekanisk fortplantning som knappast leder till glädjefyllt och medvetet moderskap.

Dorota Tubielewicz Mattsson