Moderna föreslår lag om civilt partnerskap

Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Paweł Rabiej och Krzysztof Mieszkowski. Foto: Nowoczesna, twitter.

Polen är redo för civila partnerskap. Det anser det liberala oppositionspartiet Moderna (Nowoczesna) som nu lägger fram en motion i sejmen om att polacker ska kunna ingå en juridiskt bindande relation oavsett vilket kön parterna tillhör.

Det finns två miljoner HBTQ-personer i Polen, minst en halv miljon par av samma kön bor ihop under informella former, och över 50 000 barn växer upp i sådana familjer, menar Moderna. Deras rättigheter måste regleras, de har idag inget rättsligt skydd, staten blundar för att de finns.

Detta blir ett första steg mot civil jämställdhet oavsett sexuell läggning i Polen, säger parlamentarikerna Monika Rosa på Modernas presskonferens i sejmen på tisdagen.

Det är naturligtvis inte särskilt troligt att lagen blir antagen i parlamentet – det har gjorts flera försök under årens lopp och parlamentet har inte direkt blivit radikalare efter valet 2105.

För drygt ett år sedan uppmanades landets åklagare att spåra upp homosexuella som gift sig utomlands för att förhindra att de registrerade sina äktenskap hos polska myndigheter. Däremot har allmänhetens acceptans av civilt partnerskap ökat – för tio år sedan kunde knappt 40 % acceptera tanken på reglering av relationer för par av samma kön, men förra sommaren såg över hälften av de tillfrågade en poäng i en sådan lag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), med egen majoritet i parlamentet och stöd av katolska kyrkan, säger emellertid direkt nej – man anser att äktenskap mellan två personer av samma kön strider mot grundlagen.

2016 fick Polen kritik för att det rättsliga systemet inte värnar om HBTQ-personers rättigheter. (Wprost.pl och wB 24 april 18)