Polens mufti prisas för sitt arbete

Kommundirektör Jarosław Średnicki överlämnar utmärkelsen till Polens mufti Tomasz Miśkiewicz.
Skärmdump från MZR.pl.

Polens mufti Tomasz Miśkiewicz, som är ordförande för landets Muslimska religiösa förening, har av kulturdepartementet tilldelats den Polska Kulturens Förtjänstorden.

Motiveringen är hans engagemang för att utveckla, skydda och främja den tatariska kulturen i Polen samtidigt som i sin tur berikar den polska kulturen.

De polska tatarernas kultur förhöjer bilden av den polska kulturen utomlands, särskilt i muslimska länder när människor upptäcker att tatarerna har bott i Polen i över 600 år, att vi får vårda vårt eget kulturarv och kan skydda våra historiska skatter. Polen hjälper oss med det, och det är en stor heder att representera det polska samhället, sade muftin i sitt tal vid ceremonin, som ägde rum i Białystok i helgen.

Moskén i Kruszyniany i islams gröna färg.
Foto: Stanislaw Godula.

Tatarerna har funnits i Polen sedan 1400-talet. Idag uppgår de till 2 000 personer som huvudsakligen bor i nordöstra Polen i byarna Kruszyniany och Bohoniki. Från början kom de för att ingå i den polska krigsmakten och fick i utbyte mark i nordöstra Polen. De var fria att behålla och utöva sin religion, att ha moskéer och muslimska begravningsplatser, vilket var ovanligt på den här tiden när det var fullt av religiösa konflikter i Europa. Redan 1264 tog en av de polska hertigarna väl emot judiska invandrare som förföljdes i andra länder och vid Warszawakonfederationen 1573 fick polska adelsmän rätt att själv avgöra vilken religion de ville tillhöra. (TVP och MZR.pl 21 april 18)

Läs mer om tatarerna i Polen >>

Tatarerna kämpade för Polens sak (2017) >>

Historiska byar i nordöstra Polen (2012) >>

Känner ni till det muslimska Polen? (2006) >>