Fem polacker från Wilno/Vilnius

En av de fem polackerna från Vilnius –översteEmilia Plater, Polens Jeanne d’Arc. Bild: wikipedia (beskuren).

Wilno – dagens litauiska Vilnius – var en viktig stad i Polens historia såväl som i Litauens. Många betydelsefulla namn i Polens historia har en anknytning till Wilno. Än idag är omkring 12 % av befolkningen i Vilnius polacker, med ett eget politiskt parti och egen representation i EU-parlamentet genom Waldemar Tomaszewski.

Hans Göran Tommila presenterar fem bemärkta personer från Wilno:

Överste Emilia stred mot tsaren >>

Marskalken återupprättade Polen efter första världskriget >>

Czesław Miłosz – författaren och diplomaten som hoppade av i väst >>

Nationalskalden oroade Tsarryssland >>

Han grundade den fruktade tjekan >>