Polsk polis stoppade forskarkonferens

Universitetet i Szczecin.
Foto: G. Lindberg.

Polisen avbröt på måndagen en vetenskaplig konferens om Karl Marx vid universitetet i Szczecin. Samtliga forskare fick legitimera sig och polisen beslagtog konferensmaterialet.

Vi fick en anmälan om konferensen gjorde propaganda för totalitära system, säger polisen, och vi fick klartecken från åklagaren.

Med totalitära system menar man kommunismen och i Polen är det förbjudet att främja totalitära system som kommunism och nazism.

Vi har rätt att initiera ett ingripande enligt lagen om att man inte får tala för fascism eller andra totalitära system eller uppmanar till hat, säger åklagaren, och vi behöver inte ha rektors tillåtelse.

Detta är slutet för yttrandefriheten och den akademiska friheten, menar en chockad forskarvärld.

Det är ett intrång i den akademiska friheten, säger en av arrangörerna, historikern Tymoteusz Kochan. Vi kan inte minnas att myndigheterna efter 1989 skulle lägga sig i vilka ämnen som tas upp under vetenskapliga konferenser. Konferensen, som ingår i serien Det moderna Europas filosofiska rötter, har i år tillägnats filosofen och sociologen Karl Marx.

Så snart ingripandet blev offentligt bad inrikesminister Joachim Brudziński om ursäkt för polisens agerande. Den ytterst ansvarige för åklagarmyndigheten, riksåklagaren/justitieministern Zbigniew Ziobro, har däremot inte bett om ursäkt.

Jag tror att anmälan kom från en institution som man inte säger nej till, säger en anonym åklagare från Szczecin. En vetenskaplig konferens kan självklart inte ses som brottslig även om den handlar om Marx. Det ryms inom den vetenskapliga och akademiska friheten. Dessutom kan Marx inte vara symbol för en totalitär stat, eftersom han dog flera år innan den första totalitära kommunistiska staten bildades.

Polisingripandet har skapat oro bland landets forskare. Myndigheterna, och i förlängningen PiS-regeringen, har brutit mot lagen om universitetens självständighet. Polisen får bara under ytterst speciella omständigheter tränga in på lärosätens område (naturkatastrof, terrorattack etc.). Riksåklagarens/justitieministerns bristande reaktion visar hur mycket respekt den nuvarande regeringen har för den polska lagen, för människors grundläggande fri- och rättigheter samt för akademins självständighet. För vem vet – snart blir det kanske straffbart att tala om Sokrates …

Dorota Tubielewicz Mattsson