– Universiteten behöver helighet!

Vice högskoleminister Piotr Dardziński.
Foto: PMs kamsli.

Många studenter väljer idag att fortsätta sina studier vid universitet ute i världen, och här hemma minskar antalet studenter. Det säger vice högskoleminister Piotr Dardziński till den katolska sajten EKAI.pl.

Vi genomför nu en högskolereform som ska göra utbildningen i Polen mer attraktiv, inte minst på de katolska universiteten. Det går utmärkt att bedriva forskning utifrån etiska perspektiv, och de katolska universiteten har alla möjligheter att ta för sig här. Kyrkan bedriver ju många välgörenhetsprojekt och forskning på grundval av kyrkans erfarenhet är bästa sättet att hjälpa människor.

Ministern menar att de katolska universiteten ska bredda sin verksamhet och inte bara hålla kurser i teologi och humaniora – inget hindrar att man blir IT-expert på ett katolskt universitet, säger han. Och Polen skulle ju kunna ta hand om den internationella utbildningen av missionärer som sedan reser ut i världen och undervisar.

Samtidigt är det viktigt att man inte missar den religiösa aspekten, och även i t.ex. de medicinska och juridiska utbildningarna bör det finnas kurser i teologi och kanonisk rätt, säger ministern. Det viktigaste med studierna inte är att ge studenterna kunskap utan att forma deras attityder så att de kan arbeta självständigt med sina forskningsprojekt.

Idag väljer många studenter att studera utanför Polen, säger ministern, man anser att utbildningen är bättre på annat håll. Och visst, vi ligger inte på topplistorna, men med den nya högskolereformen ska universiteten få en friare och mer flexibel ställning. Vi ska naturligtvis sträva efter vetenskaplig perfektion, det är det viktigaste i reformen, och i kristendomen är ju fullkomligheten vägen till helighet. Idag behöver vi sådan helighet. (EKAI.pl 15 maj 18)