KDs utslag från 2016 publicerades till slut

Konstitutionsdomstolen.
Foto: wikipedia.

På tisdagen publicerade regeringen de tre domslut från 2016 där Konstitutionsdomstolen (KD) slog fast att nya lagar som då just antagits av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) – bland annat omstruktureringen av domstolens sammansättning och arbetssätt – var oförenliga med grundlagen. Domstolens oberoende avskaffades och ledamöterna fick en politisk överrock i form av presidenten och justitieministern.

Regeringen, som då leddes av Beata Szydło, vägrade publicera utslagen, vilket krävs för att de ska vinna laga kraft. Under de intensiva debatter och protester som följde bytte PiS ut ordföranden och ett antal ledamöter i domstolen och såg på det sättet till att de förnedrande beskeden från Konstitutionsdomstolen inte skulle komma att upprepas.

Protesterna inom landet ledde till bildandet av Kommittén för Demokratins försvar (KOD) som under de gångna åren regelbundet demonstrerat för att visa sitt missnöje, och i EU väcktes oron för rättssäkerheten i Polen. I stället för oönskade utslag från KD fick regeringen i stället EU-kommissionen på halsen.

Förhandlingar har förts ända sedan dess, och eftersom Szydło ansågs ha förverkat sitt förhandlingsutrymme i Bryssel fick hon lämna över till Mateusz Morawiecki, som ansågs vara en smidigare förhandlare. I en uppgörelse från i våras kom man fram till en överenskommelse som bland annat gick ut på att de tre utestående domsluten från 2016 skulle publiceras. Det var en bitter eftergift för PiS men bara en del av vad EU-kommissionen ansåg behövdes för att säkra rättssäkerheten i Polen.

Regeringen har under konfliktens gång föreslagit smärre och ofta rent kosmetiska justeringar i domstolsreformen för att få EU-kommissionen på bättre humör och det senaste budet är nu att Warszawa ska inkomma med ett nytt förslag till ändrad domstolslag senast den 29 juni.

Men innan dess har alltså den första stötestenen avlägsnats – Konstitutionsdomstolens utslag har offentliggjorts. Vad det får för följder är svårt att sia om – avsikten med domstolsreformen är att sätta överrock på samtliga domstolar i landet. Justitieministern, som samtidigt är riksåklagare, kan tvinga misshagliga ledamöter att gå i pension för att ersätta dem med jurister som har större förståelse för PiS politik. Så som man redan gjort i Konstitutionsdomstolen och som man avser att göra i Högsta Domstolen och nationella Domstolsrådet. (Natemat.pl och wB 5 juni 18)