Polen vill ha fler invandrare

Det är stor brist på arbetskraft i Polen och regeringen öppnar nu upp för att Polen ska ta emot fler invandrare. Det handlar i första hand om vietnameser och filippinare som redan i viss utsträckning finns i landet och som har haft lätt att acklimatisera sig och som har integrerats på kort tid.

De är välkomna att bosätta sig här med sina familjer, säger vice arbetsminister Paweł Chorąży till den regeringsvänliga tidningen Dziennik.pl. Om de bildar familj här kan de dessutom bidra till att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Vi ska göra det lättare för dem att komma hit – arbetstillstånden ska förlängas från tre till fem år, medföljande äkta hälfter ska inte behöva söka eget arbetstillstånd utan får det direkt, säger ministern.

Den negativa befolkningsutvecklingen beror bland annat på att ett par miljoner polacker i familjebildningsåldern ända sedan EU-inträdet 2004 lämnat Polen för att arbeta och bo i ett västland där både lönen och välfärden är bättre. Många av dem har bildat familj i det nya landet och har ingen tanke på att flytta tillbaka. Liksom andra länder i väst har Polen ett växande antal pensionärer – regeringen har dessutom nyligen sänkt pensionsåldern. Antalet barnafödslar har sjunkit kraftigt under många år men har nu med hjälp av generösa barnbidrag vänt uppåt. Men det finns alltså ett hack i befolkningskurvan och det skulle vietnameser och filippiner kunna hjälpa till att råda bot på.

Regeringen har alltså långt framskridna planer på att ta emot arbetare från Sydostasien till i princip alla branscher.

Det är emellertid fortfarande inte aktuellt att Polen skulle ta emot flyktingar från krigets Syrien – risken för att landet skulle islamiseras ses som alltför stor. (Dziennik.pl och wB 4 aug 18)