Studenter ockuperar universitet i protest mot ny lag

Skärmdump från TVN.

Högskoleminister Jarosław Gowin har lagt fram ett förslag till reform för landets högre lärosäten och förändringarna har väckt oro i universitetsvärlden. På tisdagen inledde studenter och forskare en ockupation av universitetet i Warszawa för att protestera mot delar av reformen. Manifestationen går över partigränserna, uppger protestkommittén.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det är framför allt fyra punkter i den nya högskolelagen som inte kan accepteras. För det första ska universitetsråd inrättas för att övervaka högskolans verksamhet, vilket undergräver dess självständighet men rektorer som håller sig väl med universitetsråden kommer att få mycket stor makt. Många rektorer stödjer reformen och man ser det som en ”smutsig deal” mellan Gowin och en liten men mycket inflytelserik grupp av människor.

Enligt förslaget ska personer med enbart doktorsgrad kunna bli professorer, vilket bäddar för politiska utnämningar och riskerar att innebära en rejäl kvalitetssänkning av professorernas meriter.

På Kazimierzowskipalatset där rektorn har sitt kansli, försökte en grupp ockupanter hänga ut banderoller från balkongen med texten ”Vi kräver demokratiska universitet”, och rektor Marcin Palys skickade lärosätets eget garde att ta ner den. Handgemäng uppstod och gardet blockerade ingången till byggnaden för att stoppa tillflödet av ockupanter. Därför utkämpas striden nu på två fronter – en grupp agerar på rektorskansliets balkong och den andra organiserar aktiviteterna utanför. Där höll sociologen docent Maciej Gdula ett brandtal mot det som Gowin kallar för en ”konstitution för vetenskapen”.

Gowin-reformen dömer forskarna till en ensam kamp, varnade Gdula. De som stödjer reformen menar att vi äntligen kommer att vädra ut de gamla strukturerna, men jag är mycket tveksam till det. Mycket snart kommer varje forskare stå ensam inför den mäktiga universitetsmakten. Forskargemenskapen kommer att förintas av den nya högskolelagen. Ett universitetsråd som ska kontrollera rektorn är en örfil mot lärosätenas autonomi. Det är som om ett råd skulle kontrollera regeringens arbete.

Gdula underströk att ingen rektor efter reformen kommer att kunna fatta beslut utan rådens och politikernas inblandning.

Det är alltså slutet för universiteten, sade Gdula. Forskare och studenter kommer att individuellt kontrolleras av makten, de kommer att stå ensamma mot makten, utan skydd och utan stöd.

50 år efter Mars’68 då studenter och forskare hand i hand gick genom Warszawas gator för att kräva sina grundläggande rättigheter börjar det nu åter jäsa i universitetsmiljön. Då som nu inlägger forskare och studenter sitt veto mot den nya högskolelagen och mot en begränsning av lärosätenas självständighet. Man menar att regeringar och partier kommer och går men universiteten består, och diskussionerna kring dem ska väl handla om hur man förändrar dem till väl fungerande moderna och demokratiska lärosäten. Inte hur man ställer den under politisk kontroll.

Dorota Tubielewicz Mattsson