Svinpesten sprider sig i Polen

Jordbruksminister Krzysztof Jurgiel.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Afrikanska svinpesten, AFS, har blivit ett stort problem i Polen. De första smittbärande vildsvinen vandrade över gränsen från Ukraina och Vitryssland redan för fyra år sedan och smittan har snabbt spritt sig till tamgrisar, just nu kommer dagliga rapporter om smittade djurbesättningar.

Jordbruksminister Krzysztof Jurgiel vill stoppa smittspridningen med ett 1200 km långt staket längs gränsen till grannländerna i öster samt den ryska enklaven Kaliningrad. Bygget ska påbörjas i höst och beräknas stå klart år 2020. Kostnaden beräknas till 56 miljoner euro, och det utgår inget bidrag från EU.

Enligt jordbruksministern är många brunbjörnar smittspridare och han är kritisk till jägarna som inte skjuter av mer björn i nationens intresse. Björnarna sprider viruset över hela landet, säger han och överväger att lägga ett större ansvar på jägarna.

Men regeringen är inte enig och miljöminister Henryk Kowalczyk anser att om staket vore lösningen borde det ha uppförts redan för fyra år sedan. Dessutom visar erfarenheten att vildsvinen gräver sig igenom staket. I stället bör man öka anslagen till Veterinärinspektionen, informera lantbrukarna om hur de ska skydda sina djurbesättningar och göra strängare kontroller.

Parlamentet fattade i veckan beslut om 15 miljoner złoty till lantbrukare som drabbats av svinpesten. (topagrar.pl juni 18)