Internationella jurister kritiserar Lagen om Högsta domstolen

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla Lindberg.

Den nya lagen som ställer Högsta domstolen under politisk kontroll har väcker oro runt omkring i världen, och ett brev från över 20 juridikprofessorer i Europa, USA och Australien har skickats till Frans Timmermans, den kommissionär som sköter EU-kommissionens förhandlingar med den polska regeringen om rättssäkerheten i landet.

EU måste entydigt ta ställning om Polens brott mot rättssäkerheten, skriver professorerna. Lagen måste hänskjutas till Europadomstolen och det är bråttom – den ska träda i kraft i den 3 juli. De lagar som stiftats sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tog över regeringsmakten i landet, utgör ett angrepp på rättsstatsprincipen. De undergräver de polska domstolarnas självständighet och ställer dem under PiS kontroll.

Initiativet till brevet har tagits av den polske professorn Wojciech Sadurski och undertecknarna kommer från universitet som Yale, Princeton, Oxford m.fl. och när det publicerats på nätet har det fått stöd även från jurister i andra länder som Tjeckien och Nederländerna. (natemat.pl 9 juni 18)