PiS är alltmer missnöjt med privata medier

Nationella Medierådets ordförande Krzysztof Czabański.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

En viktig punkt på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) valprogram 2015 var och är att stävja medierna. De offentliga medierna genomgick en rejäl utrensning direkt efter valet – chefer och politiska reportrar byttes ut mot personer ur PiS egna led. Nyhetsförmedlingen följer nu regeringens direktiv och presenterar PiS projekt på ett uttalat patriotiskt sätt.

En del av de kommersiella medierna är kritiska till regeringen, och för en vecka sedan aviserade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att det nu är dags att ta itu med dem.

Det finns för mycket utländskt kapital i polska medier, framför allt tyskt, menar han och de arbetar i Tysklands, inte i Polens intresse. Staten måste därför motverka inflytandet från det utländska kapitalet. Och det ska vara klart före höstens kommunalval – skandaler inom PiS ska inte få så mycket uppmärksamhet.

Andra toppar i partiet har i helgen gått ut och stött Kaczyńskis tankegång med väl valda uttalanden.

Premiärminister Mateusz Morawiecki fick i helgen frågor om hur regeringen hanterat de funktionsnedsatta ungdomarnas sittstrejk i parlamentet nyligen. Han svarade missnöjt att 80 % av medierna är kritiska till regeringen och därför har gett en felaktig bild av den långa strejken.

Han fick omedelbart stöd av Krzysztof Czabański, ordförande i nationella Medierådet (motsvarigheten till svenska Granskningsnämnden för press, radio och tv) och väl beprövad PiS-politiker.

Czabański hävdar att censuren i Kommunistpolen ofta var mindre besvärande än den censur som ägarna till dagens kommersiella medier utövar.

De offentliga medierna fyller sin uppgift väl, de visar hur regeringen verkställer sitt program, sade han. Det är det som är public services plikt, att popularisera, utbilda och stödja statens intressen.

De flesta medierna i Polen idag bekämpar regeringens politik och ägarens pengar innebär en censur som är allvarligare än under kommunisttiden, sade Czabański och hänvisade till att han arbetat i medierna både före och efter kommunismens fall.

De offentliga medierna är skyldiga att representera den styrande makten, eftersom myndigheterna genomför det program som valts av folket i demokratiska val, sade han.

Även Stanisław Piotrowicz, åklagare under kommunisttiden som hamnat i PiS-toppen, har synpunkter på redaktionernas sätt att arbeta.

De bryr sig inte om statens intresse, klagade han i slutet av förra månaden, journalisterna ställer ondskefulla frågor, de skämmer ut Polen. Är reportrarna inte polacker? (wirtualnapolska.pl, natemat.pl, onet.pl och wB 10 juni 18)