Dudas 15 frågor

President Andrzej Duda.
Foto: presidentkansliet.

President Duda lade på tisdagen fram sitt förslag till folkomröstning om grundlagen, där väljarna ska ta ställning till femton mer eller mindre kontroversiella frågor.

Den första frågan är om konstitutionen ska ändras – den har varit i bruk sedan 1989, och Duda menar att det kan vara dags att se om den behöver ändras. Nästa punkt handlar om ifall man i inledningen ska tala om det tusenåriga kristna arvets betydelse för polsk kultur, tradition och identitet.

Den sänkta pensionsåldern, 60 år för kvinnor och 65 år för män, skulle kunna tas med i grundlagen, menar presidenten. Det skulle göra det avsevärt svårare för en annan regering att riva upp det beslut som pensionerat hundratusentals personer som den polska arbetsmarknaden idag så innerligt behöver.

Bör Polens medlemskap i Nato och EU slås fast i grundlagen, undrar Duda. Det kan vara kontroversiellt – majoriteten av de polska väljarna är mycket positiva till medlemskapet, men den nuvarande regeringen har under sin tid vid rodret haft många och krävande kontroverser med EU.

En annan fråga som kan väcka diskussion är om polsk lag bör stå över EUs lag – om det går igenom uppstår en ny och besvärande konflikt med unionen.

Duda vill också att folket ska ta ställning om ifall statschefen ska ha större inflytande över försvars- och utrikespolitiken. Där har presidenten inflytande enligt den nuvarande konstitutionen, men vad gäller försvaret har Duda haft en lång maktkamp med förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Även konflikterna med förre utrikesministern Witold Waszczykowski var betydande. Båda har fått lämna regeringen. Även presidenten drabbades av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis missnöje men Duda är vald i presidentval och kan inte sparkas ut.

Han föreslår att familjens ställning ska stärkas – och det är en riktig PiS-fråga som varje ledande partiprofil idag upprepar på varje politiskt möte. Gravida kvinnors, barns, funktionshindrades och äldres rätt bör också stärkas i en ny grundlag. Även flerbarnsbidraget på 500 zl i månaden per barn efter det första skulle kunna garanteras i grundlagen.

Folkomröstningen om den nya grundlagen är planerad till den 10-11 november i år. Valdeltagandet i Polen brukar inte bli så högt och kanske tänker sig presidenten att stämningen på Självständighetsdagen ska göra väljarna medvetna om vikten av en bra konstitution. Oavsett utfallet återstår sedan hur han ska få sitt parti, PiS, med sig på banan. (Rzeczpospolita och wB 12 juni 18)