PiS stödjer högskolereformen

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Den hårt kritiserade högskolereformen som utbildningsminister Jarosław Gowin har lagt fram får nu stöd av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Reformen som innebär en total politisering av det akademiska livet har till och med fått kritik inom partiet och lett till massiva protester och ockupation av de största universiteten i Polen.

Gowin ville driva igenom reformen på parlamentets senaste sammankomst men ändrade sig i sista stund. Han antydde att han var beredd att justera vissa punkter i reformen samt att han önskade skjuta upp omröstningen i parlamentet till juli.

Under tiden har partiledaren Jarosław Kaczyński lämnat sjukhuset och i veckan kallade han till två stora möten i partiets högkvarter. Vad man diskuterade där är okänt, men med tanke på den plötsliga ändringen av partilinjen i fråga om högskolereformen är det troligt att Gowin såg till att frågan togs upp. Efter torsdagens sammanträde gick vice talmannen Ryszard Terlecki ut och informerade allmänheten att partiets politiska ledning har beslutat att stödja högskolereformen. Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att lagförslaget nu är ändrat och därmed kan accepteras. Omröstningen ska ske i början av juli.

Mycket tyder på att Gowin försökte vänta ut kritikerna inom partiet tills partiledaren Kaczyński kom tillbaka och visade vem som har sista ordet. Och det har han lyckats med. De kritiker som inte påverkas av partilinjen och Kaczynskis påtryckningar har nu 10 dagar på sig att försöka få regeringspartiet att ändra sig angående högskolereformen. De sista åren har visat att Lag och Rättvisa kan backa vid alltför massiva protester. Å andra sidan har partiet också visat en osedvanlig arrogans och tycks inte dra sig för våldslösningar.

Dorota Tubielewicz Mattsson