Unga anser att striden med EU är regeringens fel

Konflikten mellan Polen och EU beror i allt väsentligt på den sittande regeringens agerande. Det anser nästan hälften, 48 %, av de svarande i en färsk opinionsundersökning, och ju yngre de svarande är desto mer övertygade är de om att regeringen agerat på fel sätt. Nästan 60 % i åldersgruppen 18–29 år är övertygade om regeringens skuld – kanske för att de är mer engagerade i Europa, resonerar en analytiker.

Knappt en fjärdedel, 24 %, tycker ansvaret vilar på båda parter och enligt 21 % är alltihop EUs fel. De svarandes politiska inställning påverkar naturligtvis hur man uppfattar skuldfrågan – majoriteten av dem som röstar på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att regeringen gör helt rätt, och de som stöder oppositionen har motsatt åsikt.

Frågan är särskilt aktuell idag när EU-ministrarna håller en utfrågning med Polens utrikesminister för att skaffa sig en egen uppfattning om domstolsreformerna och landets rättssäkerhet inför den omröstning som väntar.

Den långvariga striden som dessutom innebär ett hot om mindre pengar från EU till Polen har utan tvivel påverkat opinionen till regeringens nackdel, konstaterar opinionsinstitutet Ibris som gjort undersökningen för tidningen Rzeczpospolitas räkning.

Det hindrar inte att stödet för PiS fortfarande ligger högt – för många väljare har de ekonomiska och sociala reformer som regeringen genomfört större betydelse än frågor om rättssäkerhet. (Rzeczpospolita och wB 26 juni 18)