HDs ordförande har förklarats pensionerad av presidenten

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.

President Andrzej Duda utnämnde på onsdagen domaren Józef Iwulski till ordförande i Högsta domstolen. Han ersätter professor Małgorzata Gersdorf som i enlighet med den nya lagen går i pension.

Gersdorf avser dock att gå till sitt arbete som vanligt i morgon – hon och en rad andra ledamöter i domstolen anser att den nya lagen inte är förenlig med grundlagen och rättsstatsprincipen och därför är ogiltig.

Lagen sänker pensionsåldern för ledamöterna i Högsta domstolen från 70 år till 65 år, vilket innebär att drygt en tredjedel av domarna nu tvångspensioneras. Gersdorf, vars mandat egentligen inte löper ut förrän 2020 fyller dessutom inte 65 förrän i november, vilket inte bekymrat presidenten.

Beskedet från presidenten har förorsakat demonstrationer och protester utanför domstolsbyggnaden. Bland deltagarna fanns representanter för oppositionen, som intensivt har motsatt sig regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) reformpaket för domstolsväsendet.

Vi måste försvara konstitutionen och domstolarnas självständiga ställning i förhållande till politikerna, säger Gersdorf. Min sexåriga mandatperiod, som är fastslagen i grundlagen, har inte löpt ut ännu. När jag svors in lovade jag att försvara grundlagen, och det måste jag göra.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är upprörd över att domstolens ledamöter inte följer lagen – som fått EU-kommissionen att dra Polen inför Europadomstolen.

Jag är övertygad om att det här upproret kommer att bli ett katastrofalt nederlag, säger han till den regeringsvänliga tidningen Gazeta Polska. Han anser också att striden med EU om rättssäkerheten i Polen är en komplott som iscensatts av åtta medlemsländer.

Den kommer inte att lyckas, säger han, för de har inte majoriteten av medlemsstaterna med sig. (Parlamentarny.pl 3 juli 18)