Kriget mot kommunistregimens folk

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Principen att göra sig av med anställda i den offentliga förvaltningen som var med under kommunisttiden – som nu ledamöterna i Högsta domstolen – har varit en viktig fråga för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Förre utrikesministern Witold Waszczykowski rensade ut diplomater som inlett sin utbildning före 1989 (som alltså är runt 50 år idag). Förre försvarsministern Antoni Macierewicz var hård mot militärer ur samma generation vilket ledde till att hela generalstaben avgick i protest våren 2016.

Nu har turen kommit till domstolsväsendet. I en ny kritiserad lag har PiS sänkt pensionsåldern för ledamöterna i Högsta domstolen till 65 år. Man kan ansöka om att få sitta kvar efter 65-årsdagen men många hävdar sin rätt att arbeta kvar tills deras mandatperiod löper ut – mandatperiodens längd, sex år, är fastslagen i grundlagen.

EU är kritiskt till den nya lagen och Europadomstolen ska nu ta ställning till om lagen hotar de demokratiska värdena i Polen.

För att förklara regeringens inställning har premiärminister Mateusz Morawiecki framträtt i EU-parlamentet. Han sade att övriga medlemsländer inte förstår den postkommunistiska verklighet som Polen lever i, och att det är absolut nödvändigt att reformera domstolsväsendet.

Det finns domare som var med och avkunnade skamliga domar mot medlemmar av Solidaritet och den demokratiska oppositionen under krigstillståndet 1981–83, sade Morawiecki. Det finns de som dömde mina kamrater till 10 års fängelse och som sitter kvar i Högsta domstolen!

Men, menar många, det fanns också rakryggade domare på den tiden som struntade i regimens önskemål och dömde efter sina samveten som jurister.

En av dem, Teresa Romer, som tidigare har varit ordförande i Högsta domstolen och i juristsamfundet Iustitia, fick mycket kritik från kommunistregimen för att hon frikände PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, idag Polens mäktigaste man.

Kaczyński arbetade på fackföreningen Solidaritets avdelning i Mazowsze, men när krigstillståndet infördes natten till den 13 december 1981 och förbjöds Solidaritet han stod utan jobb. Han överklagade till Arbetsdomstolen, enligt tidningen Gazeta.pl. Teresa Romer var den domare som skulle döma i målet. Hon dömde staten att betala högsta tänkbara skadestånd till Kaczyński.

Menar Morawiecki att det var ett utslag i kommunistregimens intresse? Har PiS-ledaren glömt det? Har han någonsin tackat Romer? Kan man verkligen hävda att alla ledamöter i Högsta domstolen på den tiden gick kommunistregimens ärenden, undrar kritikerna.

Michał Łaśkowski, Högsta domstolens talesperson, kräver att Morawiecki ska specificera vilka fall han avser när han talar om skamliga domar. (PAP och Natemat.pl juli 18)