Det föds för få barn i Polen igen

Allt färre barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Befolkningskrisen är på intet sätt undanröjd, trots regeringens ansträngningar att underlätta för barnfamiljerna. Det viktigaste stödet är flerbarnsbidraget 500+ som ger 500 złoty i månaden (cirka 1300 svenska kronor) per barn från och med det andra.

Bidraget infördes i april 2016 och inledningsvis steg födelsetalen tydligt. Barnfamiljernas ekonomi har förbättrats avsevärt. Tidigare i år utlovades ett skolbarnsbidrag på 300 złoty (775 kr) om året – fria skolböcker och skolmåltider är inte självklart i Polen.

Trots detta sjönk antalet nyfödda under april och maj i år med 10 % per månad jämfört med samma period förra året, visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

Flerbarnsbidraget har fått många familjer som redan har minst ett barn att skaffa fler, men den stora gruppen ungdomar som regeringen ville få att bilda familj tycka man inte ha nått. Tvärtom väntar de unga allt längre med att skaffa barn på samma sätt som i de flesta länder.

Inför höstens kommunalval kommer nu fler löften till barnfamiljerna – förra premiärministern Beata Szydło, idag med ansvar för sociala frågor, har utlovat särskilda pensionsförmåner för mödrar med minst fyra barn. Man kan väl anta att de inte kommer att kunna betala in särskilt mycket till sina pensionsfonder. Fria läkemedel för gravida kvinnor ligger också på regeringens bord.

Regeringens tidigare försök att totalförbjuda abort kommer inte emellertid inte att tas upp igen förrän efter nästa års parlamentsval. Vad regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) varit ute efter är barn med Downs syndrom, foster med grava missbildningar och barn som kommit till under våldtäkt. Men efter de omfattande protesterna mot en skärpning av abortlagen som sänkte stödet för PiS kraftigt i opinionsundersökningarna införde regeringen i stället särskilda bidrag till dem som föder fram gravt handikappade foster i stället för att göra abort. (Poland in English och wB juli 18)