Återpolonisering av banker inte helt riskfri

Ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) stora mål är att landets bankväsende bör vara polskt.

För att nå målet har man försämrat villkoren för banker med utländskt kapital och efterhand som utländska finansbolag drar sig ur har de statliga företagen köpt upp deras andelar. Idag äger staten över hälften av landets bankväsende.

Man kallar det återpolonisering och ekonomisk patriotism, men egentligen handlar det om smygnationalisering, skriver finanstidningen The Economist.

Efter kommunismens fall var de polska bankerna vanligen statsägda och under övergången till marknadsekonomi såldes de till privata bolag, ofta utländska finansföretag.

Vår ekonomiska utveckling drivs av de polska företagens stolthet tillsammans med den ekonomiska patriotismen, sade premiärminister Mateusz Morawiecki i våras.

Men återpoloniseringen av bankerna är riskabel, varnar ekonomer. Då kan statsägda banker användas till att finansiera projekt som privata banker av säkerhetsskäl undviker. Det är också risk för att konkurrensen minskar, vilket kan leda till att det blir dyrare att låna vilket i sin tur höjer konsumentpriserna.

Det spekuleras i att den nu statliga stora banken Pekao ska slås samman med PKO BP som då skulle få en tredjedel av marknaden och 15 miljoner kunder.

Morawiecki anser att återpoloniseringen innebär en stark säkerhetsbuffert när den internationella finansmarknaden drabbas av turbulens men det är alltså inte helt riskfritt även om den polska ekonomin under den innevarande högkonjunkturen går utmärkt. Regeringen är också fast besluten att återpolonisera utländskt ägda medier – man anser att de tjänar sina ägares intressen snarare än Polens. Framför allt är det medier med tyskt kapital som är en nagel i ögat på PiS. (The Economist och wB 9 aug 18)