Oppositionen går ihop inför kommunvalet

Medborgerlig koalition (Koalicja obywatelska) blev resultatet av oppositionens samtal inför kommunalvalet i oktober. På lördagen samlades oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO), Moderna (Nowoczesna) och Barbara Nowacka Polskt initiativ till en gemensam valkongress där presenterade sin nya koalition och dess program inför valet.
Det har spekulerats friskt kring Nowackas samtal med PO och Moderna. Många ser det som ett svek för den polska vänstern (man menar att en koalition med liberala partier berövar vänstern dess ideologiska identitet). Men Nowacka hävdar – och det är mycket som talar för det – att den aktuella politiska situationen i Polen kräver en gemensam front mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) destruktiva politik och om man väntar för länge blir det för sent.
Koalitionen är nu ett faktum. Förutom att man vill ha ett ”öppet, europeiskt och självständigt Polen”, att de kommande valen blir avgörande för om ”Polen hamnar i Väst eller i Öst” presenterade man ett gemensamt program med sex viktiga punkter.
Fokus ligger på utbildning –  med kvalitativa statliga skolor över hela landet, fria skolmåltider, tillgång till idrottsaktiviteter och läxor som görs i skolan under lärarnas översyn samt höjda lärarlöner för att öka läraryrkets prestige.
Vidare lovar man fria biljetter i kollektivtrafiken för alla barn och skolungdomar.
Hjälp till de äldre ska bli ett obligatoriskt inslag i kommunernas arbete, varje stad och kommun ska bygga ut äldrevården.
Klimatfrågan är också med i programmet. Koalitionen avser att förbjuda import av sopor och giftigt avfall till Polen, man vill bekämpa smogen och tvinga fram klimatåtgärder.
Man vill även avsluta det under PO-regeringens tid påbörjade bygget av små vägar samt fortsatt satsning på så kallade ”orliki”, det vill säga fler fotbollsplaner.
Koalitionen vill också reformera den lokala administrationen – man tänker införa en regional institution som ska ansvara för vad som händer i regionen istället för dagens två.
Nowackas hjärtefrågor gäller kvinnors rättigheter i samhället. Därmed kan man hoppas på att Koalitionen kommer att arbeta för abortmottagningar fria från samvetsklausulen, fri tillgång till preventivmedel, IVF-behandlingar samt utbyggnad av förskolorna.  
Det är ett konkret och jordnära program som visar att man vill satsa på sociala frågor som utbildning och hjälp till de svagaste i samhället. Samtidigt vill man visa respekt för polackernas rätt till de medborgerliga friheter som Lag och Rättvisa (PiS) så ihärdigt försöker beröva dem.
Programmet tycks vara tänkt inte bara för kommunvalet i höst utan även för parlamentsvalet nästa år – klimatfrågan kan ju inte lösas på kommunal nivå.
Barbara Nowackas deltagande i Medborgerlig koalition pekar på att oppositionen nu svänger till vänster och försöker visa upp ett mänskligare ansikte. Det kan bero på att man insett att PiS snor de väljare vars sympatier ligger mer åt höger än åt vänster. Man har dessutom insett att PiS sociala politik ger resultat – för många väljare är plånboken ofta viktigare än demokratiska idéer.
Dorota Tubielewicz Mattsson