Ändringar i vallagen bäddar för valfusk

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński.

Vid förra valet fick samtliga partier dra lott om platserna som valobservatörer, men i år är det enbart regeringspartiet (PiS) och Bondepartiet (PSL) som garanteras sina platser. Alla andra får fortsätta dra lott. Det är följden av den nya vallagen som PiS genomförde tidigare i år.

Oppositionen rasar och menar att man försöker hålla den nybildade Medborgerliga koalitionen utanför och att Statliga Valkommissionen (PKW) vägrar dem platser. Valkommissionen konstaterar att allt nu beror på ödeslotten.

Kontentan av det hela är att oppositionen bortsett från PSL alltså kan stå utan observatörer i de lokala valkommittéerna.

Det blir två valkommittéer: den ena delar ut röstkorten och övervakar röstningen, den andra dyker upp efter avslutat val och räknar rösterna. I praktiken innebär det att dubbelt så många valförrättare måste anställas och att räkningen kommer att längre tid.

I detalj ser det ut så här: hittills har en representant för kommunen och åtta personer anmälts av de olika valkommittéerna. Om fler än åtta blir anmälda har man tagit till lotten. Efter reformen försvinner kommunrepresentanten, och de partier som sitter i parlamentet får sex platser. Men partier som i förra valet ingick i en koalition har inte rätt till plats i valkommittén, inte heller partier som i det här valet ingår i en koalition. Och det är bara två partier som uppfyller dessa märkliga krav – Lag och Rättvisa (PiS) och Bondepartiet (PSL).

Detta slår naturligtvis mot oppositionen. Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) gick in i förra valet som separata partier och ingår nu i en koalition. Vänsteralliansen (SLD) ingick för fyra år sedan i en koalition men går nu till val som parti. Resultatet – oppositionen får mindre kontroll över röstningen än tidigare.

För inte så länge sedan anklagade PiS-parlamentariker de dåvarande myndigheterna för valfusk och uppmanade EU att ingripa. De ville ändra vallagen för att ”förhindra valfusk” genom att införa genomskinliga valurnor och kameror i varje vallokal. Det skulle vara transparant och jämlikt. De ändringar som PiS nu infört nu väcker misstankar om att syftet med dem är att begränsa oppositionens tillgång till kontroll över valprocessen. I synnerhet som det är inrikesministern som ska lämna förslag om vilka som ska räkna rösterna. Det bäddar för valfusk av stora mått.

Dorota Tubielewicz Mattson