Antalet fattiga barn minskar i Polen

Allt färre polska skolbarn lever under den relativa fattigdomsgränsen..

År 2016 levde 6,5 miljoner polacker i risk för relativ fattigdom och tack vare det månatliga flerbarnsbidraget 500+ har det antalet minskat med 875 000 personer. Det säger vice familje- och socialminister Elżbieta Bojanowska.

Bidraget, som går till flerbarnsfamiljer från och med andra barnet, har förbättrat barnfamiljernas ekonomi avsevärt. Även fattiga enbarnsfamiljer kan få ta del av bidraget. Nyligen inrättades också ett skolbidrag på 300 złoty (775 svenska kronor) som utbetalas vid starten av varje skolår.

Risken för polska barn att falla under den relativa fattigdomsgränsen minskade med 6,5 % under 2017, visar färska siffror från Eurostat.

Det är den största förbättringen sedan 2004, då Polen blev medlem i EU. (Polskie Radio och Dziennik 17 okt 18)