Oppositionen vann de stora städerna

Medborgarkoalitionen (Koalicja Obywatelska) – oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) – får majoritet i de stora städerna och får styra där de närmaste fyra åren. I Gdańsk och Kraków blir det en andra valomgång eftersom ingen av borgmästarkandidaterna kom över 50 % men mycket tyder på att oppositionen som får makten även där. Generellt får det regerande partiet Lag och Rättvisa (PiS) 32 % av rösterna medan Medborgarkoalitionen får 24 %. Det är de preliminära resultaten av söndagens kommunval i Polen.

Om man räknar med Kukiz’15 får PiS ca 38 % av alla röster och utropar sig till valets vinnare. Men Medborgarkoalitionen får tillsammans med forna koalitionspartnerna Bondepartiet (PSL) ca 42 % av rösterna. Sedan finns ju också Vänsterkoalitionen (SLD) och andra mindre vänsterpartier som sannolikt hellre skulle stödja Medborgarkoalitionen än PiS.

Det var ett ytterst viktigt kommunval i Polen – det skulle för första gången på tre år visa vad polackerna egentligen tänker och tycker om det som pågår i landet samt vad för slags Polen vill de ha. Med polska mått mätt blev valdeltagandet relativt högt – över 50 %, vilket aldrig har hänt sedan 1989. Många ansåg antagligen att det ”mindre viktiga” kommunvalet, som dessutom brukar vara betydligt mindre politiserat än parlaments- och presidentvalet, var ett sätt att visa sin åsikt i ett kritiskt politiskt läge. Man kan se detta val som ett slags lackmuspapper för vad som väntar under de kommande valen nästa år.

Valresultatet visar tydligt att Polen är ett djupt delat land. Välutbildade storstadsbor med sin tillgång till varierade medier vill ha ett demokratiskt Polen där tredelningen av makten respekteras och där mänskliga och medborgerliga rättigheter följs. Glesbygden där människor är sämre utbildade och ofta enbart har tillgång till propagandan i regimmedierna vill se ett Polen som kallas demokratiskt men som i själva verket är en stat styrt av polisiär och kyrklig övermakt.

De slutgiltiga resultaten väntas komma på onsdag.

Dorota Tubielewicz Mattsson