Skolstarten är dyr för polska familjer

Skolstarten blir en ekonomisk belastning för barnfamiljerna.
Foto: Michał Leszczyński .

Det svider i plånboken när de polska barnen börjar skolan på hösten. Familjerna lade i genomsnitt ut 1050 złoty (motsvarande 2720 svenska kronor) per elev i samband med skolstarten i år. Enligt officiella beräkningar ska det räcka med 742 złoty (1925 kr), men på den summan klarar sig bara 5 % av barnfamiljerna.

Statliga opinionsinstitutet Cbos har granskat kostnaderna vid skolstarten för att ta reda på hur höga de egentligen är, rapporterar föräldrasajten Mamadu.pl.

I år betalade staten för första gången ut ett skolstartsbidrag på 300 złoty per barn, och de pengarna räcker till ett startpaket, om man tar den billigaste varianten. Men sedan kommer de stora utgifterna, säger familjerna. När man går med sitt barn till skolan första dagen är det en hel del som ska betalas, extra böcker, måltider, resor, försäkringar. Man kommer lätt upp i 1000 złoty (2600 kr) extra per barn under de första två månaderna. Skolavgifter reduceras i allmänhet för familjer med flera barn, men det borde finnas skolrabatter på sådant som alla måste ha, säger föräldrarna.

I beräkningarna för utgifter har också räknats in kostnaden för privatlektioner och extrakurser som barnen behöver, resor till och från träningar osv. (mamadu.pl nov 18)