PiS arrangerar egen Självständighetsmarsch

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

När Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz nu stoppar Självständighetsmarschen den 11 november uppstår frågan vad regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska ta sig för. Partiet har kommit fram till en lösning – en egen marsch.

Borgmästaren motiverar sitt förbud med att marschen är farlig, strider mot lagen och inte stämmer med hur 100 år av Polens självständighet borde firas.

Nationalisterna rasar och hotar att ändå hålla sin marsch – spontant, så att säga.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Situationen är alltså komplicerad. Nationalisterna organiserar sin årliga marsch, president Andrzej Duda och representanter för PiS tänker delta – under förutsättningen att enbart vit-röda polska flaggor ska vara med. Det går nationalisterna inte med på, de vill ha den ökända ONR-flaggan som onekligen väcker mycket obehagliga associationer. Presidenten och regeringspartiet drar sig ur, deras medverkan skulle sända alltför graverande signaler. Det officiella firandet har förlorat ett viktigt inslag, och det som kvarstår är några kransnedläggningar och monumentavtäckningar – trots den strida ström av pengar som avsatts för ändamålet.

Sannolikheten för upplopp är mycket stor och vi kan inte äventyra allmänhetens säkerhet. Det finns också risk för terrorbrott, anser Gronkiewicz-Waltz.

Den krisartade situationen inom polisen samt det stora antal evenemang som hålls just denna dag gör att borgmästaren inte kan ta på sig ansvaret för säkerheten på gatorna den 11 november. Redan i juni har hon vänt sig till Inrikesdepartementet och bett om stöd. Hon pekar på vilka som står bakom marschen och påminner om de tidigare årens allvarliga incidenter. Hon har också vid två tillfällen ansökt om att ONR (National-Radikala Lägret) ska förklaras olagligt. Justitieminister Zbigniew Ziobro har inte ens svarat på hennes ansökan.

De extrema nationalistiska, rasistiska och homofoba kretsar som står bakom marschen har bjudit in både inhemska och utländska nynazister, konstaterar Hanna Gronkiewicz-Waltz och påminner om Europaparlamentets resolution som uppmanar medlemsstaterna att vidta bestämda åtgärder mot alla nynazistiska rörelser och organisationer.

Vad kan förbudet ha för konsekvenser? Naturligtvis kan det få motsatt effekt. Aggressionsnivån kan stiga och det kan bli riktigt obehagligt på Warszawas gator på söndag. Räcker det med antaganden för att förbjuda en demonstration? Ombudsmannen för mänskliga och medborgerliga rättigheter undersöker saken. Oppositionen uppmanar Gronkiewicz-Waltz att tillåta marschen men vara beredd på att upplösa den så fort det uppstår störande beteenden och lagbrott. Men då kan det vara för sent i en till det yttersta tillspetsad situation. Vart kommer tusentals uppjagade frustrerade människor att gå och vad kommer de att göra?

Inrikesdepartementet hävdade i morse att det bara blir sporadiska våldshandlingar under nationalisternas marsch. Ett förbud blir en provokation som åstadkommer blodsutgjutelse i huvudstaden, sa biträdande inrikesminister Paweł Szefernaker i ett tydligt försök att misskreditera Warszawas avgående borgmästare som tillhör regeringspartiets allra största motståndare.

För att lösa krisen har nu president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki träffats och kommit överens om att organisera en egen ”vit-röd marsch” som en del i det officiella firandet av Självständighetsdagen. På så sätt tvingas alla andra demonstrationen lämna väg för regeringsmarschen. Det återstår att se om nationalisterna kommer att respektera de myndigheter som så ihärdigt har flörtat med dem under lång tid.

Det väntas en het Självständighetsdag på söndag.

Dorota Tubielewicz Mattsson