webb-Bulletinen 13 år

När webb-Bulletinen grundades i oktober 2005 förekom nästan ingen information alls om Polen i svenska medier. Tanken var – och är fortfarande – att råda bot på detta.  På ett sätt har situationen förbättrats, idag kommer rapporter om större händelser, men bevakningen är ganska rapsodisk. Läsarna får glimtar från den polska verkligheten, men det kan vara lite svårt med sammanhangen.

Här hoppas wB kunna göra en insats genom att regelbundet berätta om vad som händer på olika områden, inte bara politik utan också ekonomi, kultur, historia, forskning, turism och så vidare.

Vi analyserar och kommenterar dagliga händelser och gläds åt den respons vi får på Facebook som visar hur intensivt många svensk-polacker engagerar sig i sitt hemland.

Den 1 december 2005 står som officiellt födelsedatum – då hade vi funnit vår form.Efter tretton år känner vi att wB fortfarande behövs och intresset från läsarna gör det mödan vört att fortsätta arbetet.

Gunilla Lindberg
redaktör