Ovaccinerade barn bör inte få gå i skolan

Även i Polen har man sett ett växande motstånd bland föräldrar mot att låta vaccinera barnen och sedan i september diskuteras ett medborgarförslag i parlamentet om att vaccinationsplikten för barn ska avskaffas.

Men nu har det kommit ännu ett medborgarförslag som handlar om skärpa vaccinationsplikten i stället – barn som inte är vaccinerade ska inte få komma till förskolan eller till skolan.

Polska Läkarförbundet stödjer förslaget.

Barn som inte är vaccinerade utgör en risk för andra barn, påpekar läkarförbundets ordförande Andrzej Matyja. Alldeles särskilt för de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Antalet mässlingsfall ökar nu över hela landet och landets hälsoinspektörer uppmana föräldrarna att låta vaccinera sina barn, men inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen.

Talmannen Stanisław Karczewski säger nu att partiet gör allt för att uppmuntra vaccineringen som är bra för samhället. (Polskie Radio 7 dec 18)