Minister: Mannen bör få slå en gång utan straff

Vice familjeminister Elżbieta Bojanowska. Foto: regeringens hemsida.

Ett slag är inte att betrakta som misshandel och bör därför undantas ur lagen.

Så resonerade vice familjeminister Elżbieta Bojanowska när departementet nyligen tog fram förslag om tillägg till lagen om våld i hemmet.

Enstaka slag är inte misshandel, lagen bör handla om dem som utsätts för upprepad misshandel, menar Bojanowska, som för övrigt har en doktorsexamen i ämnet social trygghet vid Warszawas universitet.

Förslaget väckte en storm av kritik: Det här skulle göra det svårare att åtala hustrumisshandlare!

Protesterna har blivit så stora att premiärminister Mateusz Morawiecki nu återsänt förslaget till departementet för omarbetning.

Familjedepartementet får skriva om det dubiösa innehållet, säger regeringschefen i ett uttalande. Kampen mot våld i hemmet är en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) prioriterade frågor. Polsk lag måste vara tydlig och den ska skydda offren till hundra procent. Varje fall av våld i hemmet – både engångsvåld och upprepat våld – ska hanteras bestämt och otvetydigt.

I lagförslaget finns också en skrivning om att polisen inte på eget initiativ får gå in i en bostad vid misstänkt hustrumisshandel utan måste ha tillstånd av den misshandlade.

Även det förslaget måste arbetas om, konstaterar Morawiecki. Offren blir ofta förödmjukade och därför har vi ett system med Blå kort som ska stärka den misshandlades rättigheter. Våldsoffer måste känna att staten är på deras sida.

Man kan påminna sig Polen för några år sedan hade väldiga svårigheter att anta Europakonventionen om våld i hemmet.

PiS, då i opposition, och katolska kyrkan ställde sig mycket kritiska till konventionen. Kyrkan till och med vädjade till parlamentet att inte ratificera den.

Konventionen lägger skulden för våld i hemmet på familjen och traditionen, i stället för på mänsklig svaghet eller misstag, hävdade biskoparna i ett uttalande 2015 och hoppades att parlamentarikerna skulle inse vikten av godhet, äktenskap, familj och befolkningens framtid.

Samtidigt visade statistiken då att var tredje polsk kvinna utsattes för misshandel i hemmet, och att det av många ansågs som så naturligt att man ogärna gick till polisen. (Familjedepartementets hemsida, natemat.pl och wB 3 jan 19)